Building a Community With Names

Rav Yishai
Written by:
Yishai Singer
Access editable doc with student handouts:
hebrew alef

Read in English

באופן מיוחד הזמן בו  אנחנו פותחים את הקהילה שלנו בצורה מאוגדת מתרחש בימים הללו, בהם אנו עסוקים בזיכרון העבר הקרוב שלנו כעם, אנו מסיטים את המבט אחורה לראות מי היה פה לפנינו ומישירים מבט קדימה אל עבר העתיד כאשר רגלינו וליבנו נוכחים בהווה

בתחילת מפגש אנו מביטים אחד אל השני וקוראים את השמות, זוהי תחילתה של היכרות, זהו המפגש הראשון שלנו ונתחיל אותו בתשומת לב לשמות

את השם שלנו בדרך כלל לא אנו בוחרים אלא בחרו בשבילנו, השם שלנו אותו נישא לאורך הדרך מגיע אלינו יחד עם מטען, עם ציפיות, עם תקוות ועם משמעות

פעמים רבות אנו קרואים על בני משפחה שאינם, קרובים ורחוקים. יש משפחות בהם יש שמות שחוזרים על עצמם לאורך השנים בכל מיני צורות, שמות השייכים למשפחה וימשיכו להתגלגל מדור לדור 

.האם יצא לנו לחשוב מדוע דווקא אנחנו קיבלנו את השם הזה והאם יש משמעות נוספת לכך

.זוהי הזדמנות עבורנו כאנשי חינוך להזכיר לעצמנו ולתלמידנו את מקורות ההשראה שלנו

.לחזק את תחושת ההמשכיות בה אנו נמצאים כנושאי זיכרון ומשמעות בעצם השם שלנו

שימו לב למילים השגורות בפינו "בעזרת השם" אחד משמותיו של הקב"ה הוא "השם" יש לכך משמעויות רבות, אחת מהן היא ההבנה שכאשר אנו מזכירים ואומרים את שמו של הקב"ה בעצם אמירת המילה "השם" כבר נפתחהפתח לעזרה

.יש כאן הצעה לעבודה בכיתה העוסקת בשמות, אותה ניתן להקדיש בימים הללו

:הנחיה

כל תלמיד יאמר את שמו ואת השם השני שלו או כינוי

כל תלמיד יספר מדוע הוא נקרא כך ועל שם מי הוא נקרא ומדוע קראו לו כך

:למתקדמים

.כתוב: אם היה ניתן, מה היה מבקש ממני האדם על שמו אני נקרא

תלמיד שלא קרוי על שם קרוב משפחה יכול לבחור קרוב משפחה כגון סבא רבא וסבתא רבה ויכול לכתוב דרכם את הבקשה

.התשובות אותם נקבל יכולות להיות מפתיעות וחשובות

המלצה חשובה, לפני שאנו מתרגלים בכיתה עם התלמידים כדאי לענות על השאלות הללו כלפי עצמנו, ולשתף מורה או חבר בתשובות

.בברכת השם נעשה ונצליח 

נהיה בקשר

ישי שמואל זינגר


English Translation of Yishai’s Divrei Beracha

I am happy and excited about the launch of our community and the opportunity to deepen our connection.

It is appropriate to begin the work of developing our community during these special weeks when we are engaged in remembering our recent past as a nation. We look back to appreciate those who came before us and look towards the future, while our feet and hearts are grounded in the present. 

At the beginning of a mifgash we look at each other and share names. Since this e-mail is the beginning of getting to know our community we will start by paying attention to names.

We generally do not choose our own names. They are, rather, chosen for us. Our names, which we carry with us throughout our lives, come to us with a charge, with expectations, with hope and with significance.

Many times we are named after family members who are no longer with us, close and distant. There are some families in which the same names continue to repeat over the course of many years in various forms - names that are significant to the family - and that continue to repeat from generation to generation.  

Have we had the opportunity to think about why we, specifically, received our name? Might there be different layers of meaning to this? This is an opportunity, as educators, to remind ourselves and our students about our sources of inspiration and to strengthen the sense of continuity - especially in the current time we find ourselves in - as bearers of memory and meaning through the essence of our names.

Below is a suggested avodah to do in class with students during the upcoming days around the theme of names:

  1. Each student should say their full name and/or the name that they are called. 
  2. Each student should explain why they were/are called by their particular name.
  • Advanced: If they could, what would the people/person who I am named after request of me? (If a student is not named after someone specific, they can pick a grandparent or great grandparent and have them make the request.)

The answers we receive from students may surprise us and are likely to deepen connections!

Note: It is always recommended to personally answer the questions of any avodah you plan on doing with students on your own first and to share your responses with another teacher or friend. 

B’ezrat Hashem, looking forward to learning together,

Yishai Shmuel Singer

Download with student handouts:
Please help others by sharing how you used the resource, how you adapted it (link to your own version!) and what worked more or less well. You can also post questions that Lifnai Vlifnim staff or community members will try to respond to.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe to our newsletter